امروز یکشنبه 1399/07/06
 • رضوان رحمانی: سفارش کیک خانگی شما باموفقیت ثبت شد | شنبه 1399/07/05 - 15:03:30
 • شرکت دیتا: سفارش سبزی خردکرده شما ارسال شد | شنبه 1399/07/05 - 15:03:16
 • ارشدان: سفارش آلوی خشک شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 15:03:10
 • رستوران ختن: سفارش ترشی سیر شما در حال ارسال می باشد. | شنبه 1399/07/05 - 15:03:04
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 12:01:37
 • سیامک حسینی: سفارش ترشی شما در حال آماده سازی می باشد | شنبه 1399/07/05 - 12:01:32
 • شرکت آبرسان: سفارش چلوقرمه سبزی شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 12:01:27
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 12:01:22
 • رحمان رضایی: سفارش ناهار شرکتی شما در حال آماده سای می باشد | شنبه 1399/07/05 - 12:01:15
 • راضیه مصطفوی: سفارش مربای هویج شما در حال آماده سازی می باشد | شنبه 1399/07/05 - 11:24:26
 • ایران تایپیست: سفارش سوپ گوشت شما در حال آماده سازی می باشد | شنبه 1399/07/05 - 11:24:21
 • رضوانه گلپر: سفارش لوبیاپلو با فیله نگینی شما در حال آماده سازی می باشد | شنبه 1399/07/05 - 11:24:16
 • سحر بهشتی: سفارش غذای مرغ شکم پر شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 11:24:11
 • شرکت رزنت: سفارش شیرینی خانگی قطاب شما در حال آماده سازی می باشد | شنبه 1399/07/05 - 11:24:03
 • انتشارات کندو: سفارش غذای چلو خرشت قیمه با مرغ شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 10:05:39
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 10:05:32
 • محمد محمدی: سفارش پاناکوتای شکلاتی شما با موفقیت ثبت شد | شنبه 1399/07/05 - 10:05:19
 • وکیل تلفنی: سفارش پنیر شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 10:05:12
 • رزنت: سفارش عدس پلو با گوشت شما باموفقیت پرداخت شد. | شنبه 1399/07/05 - 10:05:06
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 10:04:41
 • بانک ملت صادقیه: سفارش غذای چلوگوشت شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 8:58:34
 • کیومرث: سفارش غذای ناهار شرکتی شما با موفقیت ثبت شد | شنبه 1399/07/05 - 8:58:31
 • رضامهدوی: سفارش چیکن استراگانوف شما با موفقیت پرداخت شد | شنبه 1399/07/05 - 8:58:27
 • رضا محمدی: سفارش کوگو سبزی شما باموفقیت ثبت شد | شنبه 1399/07/05 - 8:58:23
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 8:03:15
 • انتشارات روانکاو: سفارش مربا هویج شما با موفقیت ثبت شد | شنبه 1399/07/05 - 8:03:13
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 8:03:11
 • کبری محسنی: سفارش مهمانی شام شما با موفقیت رزور شد | شنبه 1399/07/05 - 8:03:09
 • 09199170040: | شنبه 1399/07/05 - 8:03:06

سبد خرید

سبد خرید خالی ست
مجموع قیمت برای شما:
تومان
بررسی نهایی
 چلو خورشت قیمه مامی زینب
قیمت هر پرس: 12,000 تومان
سفارش غذا
 چلو خورشت قورمه سبزی مامی زینب
قیمت هر پرس: 17,000 تومان
سفارش غذا
سبد خرید0